40 ROKOV KÚPALISKA THERMAL CORVINUS

40 ROKOV KÚPALISKA THERMAL CORVINUS
40 ROKOV KÚPALISKA THERMAL CORVINUS
40 ROKOV KÚPALISKA THERMAL CORVINUS
40 ROKOV KÚPALISKA THERMAL CORVINUS
40 ROKOV KÚPALISKA THERMAL CORVINUS
40 ROKOV KÚPALISKA THERMAL CORVINUS
40 ROKOV KÚPALISKA THERMAL CORVINUS
40 ROKOV KÚPALISKA THERMAL CORVINUS
40 ROKOV KÚPALISKA THERMAL CORVINUS
40 ROKOV KÚPALISKA THERMAL CORVINUS
NAŠICH 40 ROKOV

V tomto roku má naše kúpalisko 40 rokov. Fotografie na výstavných tabuliach, ktoré sú umiestnené v areáli, priblížia priebeh výstavby až po dnešnú podobu kúpaliska...