SANITÁCIA BAZÉNOV

SANITÁCIA BAZÉNOV V MESIACI JÚN

Vážení návštevníci,
z dôvodu sanitácie budú prevádzkovať bazény nasledovne:
19.6.2013 Rekreačný a Rodinný zábavný bazén bude prevádzkovať do 18:00 hod.
20.6.2013 Rekreačný bazén bude prevádzkovať od 11:00 hod.
21.6.2013 Taliansky bazén bude prevádzkovať do 18:00 hod.
23.6.2013 Polokrytý bazén bude prevádzkovať do 18:00 hod.
24.6.2013 Polokrytý bazén bude prevádzkovať od 11:00 hod.