Výhliadkové plavby ľodou ONDAVA v Gabčíkove

Výhliadkové plavby ľodou ONDAVA v Gabčíkove
Od 1. mája

Milí hostia,
Navštívte vodné dielo v Gabčíkove a vyberte si z okružných plavieb:
 

• POD PLAVEBNýMI KOMORAMI (1 hodina)
  dospelí  4,50 €
  deti     3,50 €

• CEZ PLAVEBNÉ KOMORY (2 hodiny)
  dospelí    7,50 €
  deti           5,00 €  
Deti do 4 rokov zdarma bez nároku na miesto, max. 2 deti v sprievode dvoch dospelých platiacich
osôb.                                         
Predaj cestovných lístkov: priamo na lodi ONDAVA.

PLAVEBNÉ PODMIENKY:
OKRUŽNÉ plavby sa uskutočnia pri minimálnom počte 30 osôb
VÝHLIADKOVÉ plavby sa uskutočnia pri minimálnom počtu 50 osôb
PLAVBY sa konajú o 12:00 a 14:00
V období vyššej návštevnosti /cez víkendy a sviatky/ počas celého dňa v hodinových a
dvojhodinových intervaloch, alebo na základe požiadavky autobusových zájazdov,
a organizovaných skupín.                                                                        
          
POISTENIE:
Dopravca má uzatvorené zákonné zmluvné poistenie zodpovednosti.

OBČERSTVENIE:
Pre účastníkov výhliadkových a okružných plavieb je k dispozícii bar priamo na lodi.

UPOZORNENIE:
Zmluvný nájomca lode ONDAVA, si vyhradzuje právo na zmenu cien, termínov a programov zájazdov.

INFORMÁCIE:
telefon:    0903 - 430 725
email:        [email protected]
Webstránka:    http://plavba.host.sk