Vstupné na rok 2016

CENNÍK VSTUPENIEK NA ROK 2016

Pondelok - Piatok- mimosezóna do 24.06. a od 05.09.

Celodenné a  4 hodinové vstupenky sú platné na 1 vstup!

3 hodinová celodenná
Dospelí a mládež nad 15 rokov 6,00 € 8,50 €
Deti od 3 do 15 rokov, ZŤP 4,00 € 5,50 €
Dospelí nad 62 rokov 5,00 € 6,50 €
Rodinný balíček  (2+1)* x 19,00 €
Balíček pre starých rodičov (2+1)* x 16,50 €
Deti do 3 rokov Zdarma Zdarma
Prekročenie časového limitu za každých začatých 15 min. 0,50 €
Penále - strata čipového náramku 10,00 €

 

 Víkendy v mimosezóne  a obdobia s vyššou návštevnosťou - t.j.sezóna (od 25.06.  do (vrátane ) 04.09.

3 hodinová celodenná
Dospelí a mládež nad 15 rokov 7,00 € 9,50 €
Deti od 3 do 15 rokov, ZŤP 5,00 € 6,50 €
Dospelí nad 62 rokov 6,00 € 7,50 €
Rodinný balíček (2+1)* x 22,00 €
Balíček pre starých rodičov (2+1)* x 19,00 €
Deti do 3 rokov Zdarma Zdarma
Prekročenie časového limitu za každých začatých 15 min. 0,50 €
Penále - strata čipového náramku 10,00 €

 

Celodenné a 4 hodinové vstupenky  pre ubytovaných           vo Veľkom Mederi

Na zakúpenie tejto vstupenky je potrebné predložiť v pokladni kúpaliska potvrdenie, t.j. kupon o zaplatení dane za ubytovanie, ktoré zaplatíte a obdržíte u ubytovateľa.

Celodenné a  4 hodinové vstupenky sú platné na 1 vstup!

mimosezóna  do 24.06. a  od 05.09.

KUPON KUPON

Pondelok - Piatok

     4 hodinová celodenná
Dospelí a mládež nad 15 rokov 5,50 € 7,50 €
Deti od 3 do 15 rokov, ZŤP 3,50 € 5,00 €
Dospelí nad 62 rokov 4,50 € 6,00 €
Rodinný balíček (2+1) x 16,50 €
Balíček pre starých rodičov (2+1) x 14,00 €
Deti do 3 rokov Zdarma Zdarma
Prekročenie časového limitu za každých začatých 15 min. 0,50 €
Penále - strata čipového náramku 10,00 €


 

Víkendy v mimosezóne  a obdobia s vyššou návštevnosťou * a letná sezóna   (od 25.06.  do (vrátane ) 04.09.

 KUPON KUPON
  4 hodinová celodenná
Dopelí a mládež nad 15 rokov 6,50 € 8,50 €
Deti od 3 do 15 rokov, ZŤP 4,50 € 6,00 €
Dospelí nad 62 rokov 5,50 € 7,00 €
Rodinný balíček (2+1) x 19,50 €
Balíček pre starých rodičov (2+1) x 16,50 €
Deti do 3 rokov Zdarma Zdarma
Prekročenie časového limitu za každých začatých 15 min. 0,50 €
Penále- strata čipového náramku 10,00 €

 

Cena vstupeniek na čierny čipový náramok  pre ubytovaných hostí vo Veľkom Mederi  do 24.06. a  od 03.09.

 

dospelí a mládež nad 15 rokov s dvoma vstupmi denne  
  KUPON
 deň 2 3 4 5 6 7
15,00 € 22,50 € 30,00 € 37,50 € 45,00 € 49,00 €
 
dospelí nad 62 r., ZŤP, deti od 3 do 15 r. s dvoma vstupmi denne 
  KUPON
 deň 2 3 4 5 6 7
 € 12,00  € 18,00  €  24,00  € 30,00  € 36,00  € 39,00  €

Pokyny pre správne použitie čiernych náramkov:

Pri aktivovaní vstupeniek do čiernych náramkov  viackrát za týždeň ( počas ubytovania) treba dávať POZOR na to, aby ste vyčerpali všetky už aktivované vstupy, inak sa pri ďalšom následnom aktivovaní anulujú ( stratia).

Cena vstupeniek na čierny čipový náramok  pre ubytovaných hostí vo Veľkom Mederi (od 25.06.  do (vrátane ) 02.09.

 

dospelí a mládež nad 15 rokov s dvoma vstupmi denne
  KUPON
 deň 2 3 4 5 6 7
17,00  € 25,50 € 34,00 € 42,50 € 51,00 € 56,00 €
 
dospelí nad 62 r., ZŤP, deti od 3 do 15 r. s dvoma vstupmi denne
  KUPON
 deň 2 3 4 5 6 7
14,00  € 21,00  € 28,00  € 35,00  € 42,00  € 45,00  €

Cenník  vstupeniek pre KARTU VERNOSŤ
vstupenky sú platné na 1 vstup denne! na 3 hodiny na celý deň
11 vstupov  pre dospelých 55.00 € 80.00 €
11 vstupov pre dospelých nad 62 rokov 45.00 € 60.00 €
Karta Vernosť*     5,00 €

Parkovné pre motocykle a osobné autá : 3 EUR/deň
Autobusové zájazdy : Zdarma 

POZNÁMKY:

* KUPON JE

potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, ktorú zaplatíte a obdržíte u ubytovateľa

Balíček pre starých rodičov (2+1)* celodenná vstupenka - dvaja dospelí nad 62 r.+1 dieťa /od 3 do 15 r./ -pre každé ďalšie dieťa je cena vstupenky podľa aktuálneho cenníka
Rodinný balíček (2+1)*celodenná vstupenka -dvaja dospelí + 1 dieťa /od 3 do 15 r./ - pre každé ďalšie dieťa je cena vstupenky podľa aktuálneho cenníka.KUPON* - potvrdenie o zaplatení dane za ubytovanie, ktorú zaplatíte ubytovateľovi
Čierny náramok pre ubytovaných vo Veľkom Mederi* - výlučne  iba do nich sa dajú aktivovať: permanentky resp. celodenné vstupenky s 2 vstupmi denne. Náramok žiadajte u Vášho ubytovateľa a po skočení pobytu mu ho odovzdajte! Nakoľko dní si aktivujete čierny náramok,   toľko KUPON-ov  treba odovzdať. Do čierných náramkov sa nedajú aktivovať : rodinné balíčky, balíčky pre starých rodičov, 3 resp. 4 hodinové vstupenky.
Celodenné a  4 hodinové  vstupenky pre ubytovaných vo Veľkom Mederi  *-
Tí hostia, ktorí u ubytovateľa zaplatili daň za ubytovanie a pri pokladni odovzdajú KUPON, majú nárok na zľavnené vstupenky. Na každú vstupenku  treba odovzdať 1 KUPON. V prípade zakúpenia rodinného balíčka a balíčka pre starých rodičov (2+1)  treba odovzdať  3 KUPÓNY.
Karta Vernosť* - je neprenosná karta. Po vyčerpaní 11 vstupov sa dajú znovu nabiť.

 

Hlavná sezóna :  od 25.06. - do (vrátane ) 04.09.

 
OBDOBIA S VYŠŠOU NÁVŠTEVNOSŤOU*
1.január, 6. január
Veľká Noc  25., 26., 27., 28. marec
Hlavná sezóna :  od 25.06. - do (vrátane ) 04.09.
15., 28., september
28.,29.,30. október
1.,17. november

Vianoce 24.,25.,26. december

 

Držiteľia karty Veľký Meder, karty Region, karty  pre darcov krvi Veľký Meder, karty Veľký Meder nad 70 rokov si môžu zakúpiť vstupenky v pokladni č.1 a č.2. Na vyššie uvedených obdobiach s vyššou návštevnosťou  nebudú môcť uplatniť zľavu na svoje karty . V týchto dňoch si môžu zakúpiť vstupenky podľa aktuálneho cenníka.

Za vstupenky, saunu, morský kúpeľ, Bemer a Ceragem  je možné okrem hotovosti zaplatiť platobnou kartou VISA , MASTER CARD a MAESTRO  a šekmi vydanými na Slovensku:

EDENRED -    len!!!    Ticket MULTI
VAŠA SLOVENSKO -   Relaxačný, Darčekový, Dovolenkový
CADHOC - /Le Chéque Déjeuner/ - Darčekový, Dovolenkový, Zdravotný, Relax                                  DOXX  -                      Plus

Kredit na stravovanie do čipových náramkov sa nedá zaplatiť horeuvadenými darčekovými poukážkami / šekmi /, iba v hotovosti alebo platobnou kartou.

Platbu šekom a platobnou kartou prosíme hlásiť vopred!

Z hodnoty šekov nevydávame.