NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD  
Termální koupaliště THERMAL CORVINUS  Veľký Meder

Vážení návštěvníci,
byli bychom rádi, kdyby Váš pobyt v areálu termálního koupaliště ve Velkém Mederu byl pro Vás co nejpříjemnější a co nejbezpečnější. Z uvedených důvodů jsme pro Vás připravili Návštěvní řád. Každý návštěvník je povinen seznámit se s tímto návštěvním řádem při vstupu do areálu a dodržovat jeho ustanovení.
A. VSTUP DO PROSTOR AREÁLU

 1. Vstup pro návštěvníky je povolen pouze v době provozu s platnou vstupenkou, nebo permanentkou.
 2. Děti do 12 let mají povolen vstup pouze v doprovodu osoby starší 18 let.
 3. Areál může být v určitých hodinách vyhrazen školám, společenským a sportovním organizacím.
 4. Při naplnění kapacity nesmí provozovatel povolit vstup dalším návštěvníkům.

B. VYLOUČENÍ Z NÁVŠTĚVY AREÁLU
Do prostor areálu mají zakázán vstup všechny osoby, které jsou postiženy jakou koliv nemocí ohrožující zdraví ostatních návštěvníků, tj. osoby nemocné

 1. * Zvlášť nemocní s kožními, vlasovými nebo infekčními chorobami
 2. * Osoby se zanedbanou osobní hygienou
 3. * Osoby zahmyzené
 4. * Osoby pod vlivem návykových látek
 5. Vstup do areálu může být odepřen osobám, jejichž návštěva by mohla narušit pořádek, bezpečnost a čistotu areálu a jejich chování je v rozporu s dobrými mravy
 6. Z prostor areálu může být vykázán bez vrácení vstupného návštěvník, který přes upozornění poruší ustanovení tohoto řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků termálního koupaliště či pracovníků bezpečnostní služby
 7. Do prostor areálu je zakázán vstup se zvířaty.

C. PROVOZNÍ POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 1. Všichni návštěvníci jsou povinni před vstupem do bazénů použít SPRCHY!
 2. Z důvodu bezpečnosti je zakázáno nosit s sebou u bazénů a ve sprchách nápoje a hygienické přípravky ve skleněných obalech.
 3. Konzumace jídel je povolena pouze v prostorách k tomu určených.
 4. Návštěvníci se mohou svlékat a oblékat jen na místech k tomu určených-kabinkách eventuálně v šatně.
 5. Dětský bazén je určen pro děti od 3. do 6. let. Vstup dospělým osobám do dětského bazénu je ZAKÁZÁN!
 6. V oddechových bazénech s klidovým režimem se nesmí provádět žádné fyzické aktivity a pobyt pro děti do 12. let v nich není vhodný.
 7. Návštěvníci jsou povinni chovat se šetrně k zařízení a vybavení areálu.
 8. Každý návštěvník je povinen uhradit ztráty a škody jím zaviněné, které by byly způsobeny jeho vinou na zařízení areálu, nebo na majetku jiných osob v areálu.
 9. Každý návštěvník je povinen dbát o co největší čistotu, neobtěžovat svým jednáním a chováním ostatních, nezpůsobovat nadměrný hluk a dbát o svou osobní bezpečnost - neběhat po mokrých plochách.
 10. Za poranění a úrazy, které si návštěvník zaviní vlastní neopatrností, nebo nedodržením tohoto návštěvního řádu, provozovatel nenese zodpovědnost.
 11. Tobogány, skluzavky a další atrakce na které má návštěvník přístup, využívá na vlastní odpovědnost a riziko! Dětí do 12.let mohou využívat tobogány jen pod dohledem rodiče nebo jiné blízké osoby nad 18 let.
 12. Každý návštěvník je povinen dodržovat pokyny pro jízdu na tobogánech a skluzavka jakož i další oznámení a upozornění vyvěšeny v prostorách termálního koupaliště.

V AREÁLU JE ZAKÁZANO:

 1.  koupat se v oblečení, nevhodném pro koupání, včetně spodního prádlo
 2.  opalovat se a koupat bez plavek, nebo jejich části
 3.   nosit do odpočinkových bazénů nafukovací předměty a míče
 4. vzájemně se potápět, shazovat druhé do bazénu a skákat do bazénů
 5. bezdůvodně volat o pomoc
 6. vstupovat do míst, které nejsou určeny pro veřejnost, do sprch druhého pohlaví a do částí areálu, kde je vyznačený zákaz vstupu z bezpečnostních nebo provozních důvodů
 7. kouřit ve všech vnitřních prostorách, stejně jako ve venkovních bazénech
 8. brát s sebou ostré předměty, skleněné věci, které se mohou rozbít a tím způsobit zranění
 9. vstupovat do bazénů, na tobogany a klouzačky se žvýkačkou
 10. neoprávněně používat zařízení a předměty určené k poskytnutí první pomoci
 11. svévolně přemisťovat zařízení a instalovaný nábytek
 12. nosit a používat zbraně
 13. vyžadovat od zaměstnanců areálu služby odporující tomuto návštěvnímu řádu
 14. za nadměrné opotřebení plavek v důsledku nadměrného klouzání se na tobogánech a klouzačkách nenese provozovatel zodpovědnost
 15. návštěvníci jsou povinni dodržovat pokyny plavčíků a určeného personálu koupaliště
 16. aktuální oznámení, pokyny a upozornění jsou nadřízeny všeobecným předpisům
 17. v případě nepříznivého počasí – bouřky, nebo silného větru jsou návštěvníci povinni z bezpečnostních důvodů opustit venkovní bazény
 18. návštěvník je povinen opustit bazén 30 minut před ukončením provozní doby
 19. provozovatel zodpovídá pouze za věci uložené v úschovně umístěné u každé pokladny,prostory ve vnitřních šatnách jsou hlídané kamerovým systémem
 20. pokud se návštěvník rozhodne předčasně opustit areál z důvodu špatného počasí nemá nárok na finanční ani jiné odškodnění od provozovatele zařízení

 
 
Schválené: 1.1.2010
TERMÁL s. r. o.
Promenádna 3221 /20
932 01 Veľký Meder

Mgr.Judita Lénártová
provozní ředitelka¨