Podmienky použitia

Podmienky použitia internetového portálu thermalcorvinus.sk

Predtým, než si túto webovú stránku prezriete, resp. ju použijete, pozorne si prečítajte tieto podmienky, lebo sú pre vás záväzné. Prezeranie a používanie tejto stránky znamená, že súhlasíte s podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, túto stránku nepoužívajte.

Majiteľom ochranných známok a loga (spoločne “ochranné známky") zobrazených na tejto stránke je spoločnosť TERMÁL s.r.o.

Všetky informácie, údaje a materiály uvedené na stránke a to bez ohľadu na to, či sú uvedené vo forme textu, zvuku alebo obrazu, sú duševným vlastníctvom spoločnosti TERMÁL s.r.o.

Návštevníci stránky si môžu prezerať stránku. Návštevníci stránky však nesmú použiť žiadnu časť stránky (t.j. žiadne informácie, údaje či materiály zo stránky) na iné než osobné potreby. Návštevníci stránky nesmú kopírovať, rozmnožovať alebo rozširovať žiadnu časť stránky bez súhlasu spoločnosti TERMÁL s.r.o. Žiadna kópia akejkoľvek časti tejto stránky nesmie byť predmetom predaja alebo rozširovaná za účelom zisku alebo pre ďalšiu reklamu ani upravovaná alebo pripojená k nijakému inému dielu, k publikácii alebo k webovej stránke bez súhlasu spoločnosti TERMÁL s.r.o. Materiály, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke, návštevníci stránky nemôžu žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo vystavovať v sieťovom prostredí.

Návštevníkom stránky spoločnosť TERMÁL s.r.o. oznamuje, že bude rázne dbať na dodržiavanie svojich práv v celom rozsahu.