Složení vody

SLOŽENÍ VODY V THERMAL CORVINUS VELKÝ MEDER

Termální voda pochází ze dvou vrtů vzdálených od sebe 327 m. Čerpá se z hloubky 1626 - 1675m a 1720 - 1791m (Č 1) a 1073 - 1438 m (Č 2). Teplota vytékající vody je 72 ° C (Č 1) a 56 ° C (Č 2). Geneticky jsou si velmi podobné. Chemické složení vody z vrtů je poněkud odlišné, což vyplývá z podmínek jejich tvorby. Chemické složení prokazuje velkou stabilitu a voda z obou vrtů je výrazného nátriovo hydrogénuhličitanového typu. Hodnota mineralizace je 1 098 mg / lit resp. 798 mg / lit. Je zajímavá z pohledu obsahu fluoridů a obsahu kyseliny křemičité.
GEOTERMÁLNÍ VODA má blahodárné účinky na POHYBOVÉ ÚSTROJÍ, KLOUBY A REGENERAČNÍ ÚČINKY NA ORGANISMUS ČLOVĚKA.

  Jednotka          Hodnota/ Č.1  Hodnota/ Č. 2
Na mg/lit 301 224
K mg/lit 4,51 2,34
Ca mg/lit 3,76 4,2
F- mg/lit 2,77 0,1
(SO4)2- mg/lit 15,4 2
HCO3- mg/lit 763 540
H2SiO3 mg/lit 56,7 35,5
mineralizace     mg/lit 1098 798
Ph   7,46 7,86
Voľný CO2 mg/lit 17,6 4,4