Skład wody

Skład geotermalne wody

Nasze termalne baseny dysponują dwoma źródłami wypływającymi z głębokości 1500 m z temperaturą 57 C oraz 72 C termalną wodą. Chemiczny skład geotermalny wody posiada bardzo pozytywny wpływ na schorzenia aparatu ruchowego oraz regeneracyjnie wypływa na organizm człowieka. 

 
Kationy (mg/l) Aniony (mg/l)
 Na 197,10   NO3 8,60 
 K 0,72   Cl 32,60 
 NH4 1,30     
 Fe 0,01     
 Ca2+ 6,00     
 Mg2+ 3,00     
 
Razem: 208,22    41,20
Aniony i Kationy razem: 249,42 
Wartość PH: 7,96