Basen dziecięcy

27-31
263.00m2
0.30

BASEN  JEST CZYNNY!

 

Zewnętrzy basen dla dzieci jest wyposażony w dzięcięcą zjeżdżalnie HAD oraz różne elementy do zabawy ( np. lejek, wodne działo).
Z powodów higienicznych do tego basenu mogą wchodzić jedynie dzieci!!

Basen jest czynny w miesiącach letnich!