13.zraz Historických vozidiel

dňa: 26. júna 2010. pre osobné vozidlá, motocykle, motocykle s postranným vozíkom, trojkolky a iné historické vozidlá.

Organizačný výbor:

 
   
Riaditeľ: SZAKÁL Alexander
Hospodár: SZAKÁL Alexander
Pokladníčka: SZAKÁLOVÁ Mária
Technický komisár: KUBIK Teodor
Technická komisia: ČAPLÁR  Arpád
  JIRKA Vojtech
  LAKY Tibor
Vedúci trate: ČAPLÁR  Arpád
   
Miesto konania: Komárno - Veľké Kosihy - Čičov – Veľký Meder – Kolárovo - Komárno
   
Miesto zhromaždenia HV.: 26. júna 2010.od 07,00 do 09,00 hod.v Komárne na ľavom brehu Váhu,pri reštaurácii „ŠIŠTAG“
   
Časový harmonogram: 26. júna 2010:    09,00  Rozprava
                           09,30  Štart
                           17,00  Vyhodnotenie
Dĺžka trate: 100 km
   
Hodnotené budú: Vedomostné otázky o historických vozidlách.  I.  II.  III.  cena.
  Šikovnosť a zručnosť vodiča.                         I.  II.  III.  cena.
  Najvzdialenejší účastník.
  Najstarší účastník.
  Výstroj  posádky
  Smoliar