Zákon č.307/2014 Z.z.

Dňom 01. 07. 2015 TERMÁL s.r.o. v súlade so zákonom č.307/2014 Z.z. prijíma podania o príprave alebo páchaní protiprávneho konania, ktorého predmetom má byť poškodenie oprávnených záujmov Spoločnosti TERMÁL s.r.o. aj elektrickou poštou 24 hodín denne na  e-mail adrese: .

 

Zodpovedná osoba podľa zákona č. 307/2014 Z.z.

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

TERMÁL s.r.o.

podľa ustanovenia § 11 ods. 5 zákona č. 307/2014 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje:

určenie osobitnej organizačnej zložky :

ITAK s.r.o.

adresa: Baštová 38, 94501 Komárno

telefón: +421 905 223 001

e-mail:

spôsoby podávania podnetov:

ústne do záznamu

písomne

elektronicky