Skočiť na hlavný obsah
 
 
 

PLAVECKÝ KURZ

V krytom plaveckom bazéne organizujeme plavecké kurzy pre deti i dospelých.

PLAVECKÝ KURZ

Vážení návštevníci,
v krytom plaveckom bazéne organizujeme plavecké kurzy pre deti i dospelých.
 
 
INŠTRUKCIE KU PLAVECKÝM KURZOM
 
TERMÍN KURZU
Pondelok 14:00-19:00
Utorok    14:00-19:00
Streda     14:00-19:00
Štvrtok    14:00-19:00
Prosíme dodržiavať termín podľa dohody s inštruktorom, prípadné zmeny hlásiť vopred na tel. č. 031 555 21 04 (dostupné denne od 9.00 do 17.00 hod.)
 
POPLATKY
Dieťa
- vstupné do kúpaliska + 2€ poplatok za plavecký kurz/1 hod
Doprovod
- v prípade ak využije služby kúpaliska (chce sa kúpať) – vstupné do kúpaliska
- v prípade ak nevyužije služby kúpaliska (nechce sa kúpať) – vstup zdarma
 
POVINNÁ VÝBAVA
Dieťa
- papuče, plavecká čiapka, uterák, popríp. župan
Doprovod
- papuče
 
PRESUN KU PLAVECKÉMU BAZÉNU A SPÄŤ
- Skupinu detí pred začiatkom kurzu vyzdvihne inštruktor od doprovodu v prvej miestnosti
za pokladňami (šatňa)
- Po ukončení kurzu odovzdá inštruktor deti doprovodu v prvej miestnosti za pokladňami (šatňa)