Parkovanie

 NESTRÁŽENÉ PLATENÉ PARKOVISKO

 

Prevádzka parkovacieho systému

1. Pri vjazde na parkovisko zastavte s vozidlom pred závorou, z kabíny svojho auta si stlačením tlačidla na parkovacom stojane zoberte parkovací lístok. 
2. Po zdvihnutí závory prejdite vjazdom a zaparkujte na voľnom parkovacom mieste.
3. Parkovací lístok si zoberte so sebou a starostlivo uschovajte. V prípade jeho straty alebo poškodenia je výška pokuty 10,- EUR.
4. Prvá hodina parkovania je pre návštevníkov zdarma. Ďalšia začatá doba parkovania je za poplatok.

CENNÍK :

 

         Cena

Osobné autá, motocykle

     3,00  EUR / deň   

1 dňové zájazdové autobusy 

     0,00 EUR / 1 deň

Autobus , karavan

    12,00 EUR / 1 deň

Parkovné autobusy - 3 noci / 4 dní

    25,00 €

Autobus týždeň / 7 dní /

    50,00 EUR

Penále, strata, poškodenie  parkovacieho lístka

    10,00 EUR

5. Po prekročení časového limitu 1 hodiny zaplaťte parkovací poplatok v pokladni kúpaliska, alebo v automatickej pokladni na parkovisku. ( v prípade poruchy automatickej pokladne zaplaťte parkovací poplatok v pokladni kúpaliska.
6. Pri platbe v automatickej pokladni postupujte podľa inštrukcií uvedených na automate.
7. Pri výjazde z parkoviska vložte parkovací lístok do čítacieho zariadenia výjazdového stojanu.
8. Po zdvihnutí závory opustite parkovisko. 
9. Ak sa plánujete zdržať na kúpalisku dlhšie ako 1 hod. v pokladni kúpaliska spolu so vstupenkami si môžete zaplatiť aj parkovací poplatok.
10. V prípade, ak zabudnete zaplatiť parkovné v automatickej pokladni alebo v pokladni kúpaliska, závora vás nepustí z parkoviska.

Pokyny pre 1 dňové zájazdové autobusy:

1. Parkovanie pre 1 dňové zájazdové autobusy je zadarmo
2.  Pri  vjazde na parkovisko vodič autobusu zoberie z parkovacieho stojanu parkovací lístok.
3. Parkovací lístok odovzdá v pokladni kúpaliska, kde ho bezplatne deaktivujú.
4. Deaktivovaný parkovací lístok pri odchode z parkoviska vložte do čítacieho zariadenia výjazdového stojanu.
5. Po zdvihnutí závory opustite parkovisko. 

 

 

Príloha Veľkosť
PREVÁDZKOVÝ PORIADOK PARKOVISKA.pdf 204.47 KB