ZMLUVY Z ROKU 2019

Príloha Veľkosť
Zml_Dodatok c2_JuditaWagnerova_09012019.pdf.pdf 249.04 KB
Zml_EXPOCENTER_15012019.pdf 889.3 KB
Zml_Dohoda_o_spolupraci_Apartmany_TIMEA_05012019.pdf 188.99 KB
Zml_dohoda_o_spolupraci_Apartmany_Kosar_11012019.pdf 269.46 KB
Zml_dohoda_o_spolupraci_Ubytovanie_Szombathy_17012019.pdf 269.44 KB
Dodatok_c2_k _dohode_C18-04-054-110_OPSVAR_30012019.pdf 300.86 KB
Dodatok_c2_k _dohode_C18-04-054-120_OPSVAR_30012019.pdf 304.75 KB
Dodatok_c2_k _dohode_C18-04-060-146_OPSVAR_30012019.pdf 312.88 KB
Dohoda_PenzionDaniela_30012019.pdf 202.36 KB
Dohoda_SOFTEL_sro_30012019.pdf 238.62 KB
Zml_AngelikaSarkoziova_Salt&SpaStudio_30012019.pdf 2.22 MB
Zml_Dodc12kRZmcZ53060001_20190208.pdf 480.33 KB
Zml_Najomc18_031_Ecolab_08022019.pdf 568.12 KB
Zml_TB_Doddatokc1_S017552017_20190220.pdf 839.84 KB
Zml_TB_VYDFIRDEBETPK_20190220.pdf 1.15 MB
Zml_Dodatok _c1_SITOUR_sro_29012019.pdf 292.75 KB
Zml_ServisZmluva_c1_CENTROPOJEKT GROUP_as_30012019.pdf 1.68 MB
Zml_ServisZmluva_c2_CENTROPOJEKT GROUP_as_30012019.pdf 2.07 MB
Zml_Salp_Spa_Studio_Dodatok1_20190227.pdf 330.19 KB
Zml_Arte Inkas-sro_18032019.pdf 1.85 MB
Zml_Najomna_PETRUSLOGISTIC__20190321.pdf 1.92 MB
Zml_Najomna_MonikaMiooava_20190321.pdf 1.92 MB
Zml_Najomna_KarolFabrik_20190321.pdf 1.88 MB
Zml_Najomna_ZsoltLelovics-WEEKEND_29032019.pdf 1.8 MB
Zml_Najomna_ViktorLukovics_29032019.pdf 1.87 MB
Zml_Najomna_VendelinBors_29032019.pdf 1.81 MB
Zml_Najomna_LudovitBartal_29032019.pdf 1.18 MB
Zml_Najomna_AntalStefan_29032019.pdf 1.82 MB
Dohoda_o_poskytnuti_prispevku_2903209.pdf 3.4 MB
Zml_Najomna_TiborAndrovics-ElektroAnders_20190329.pdf 1.55 MB
Zml_MgrPeterAntal_20190329.pdf 1.1 MB
Zml_o_pripojeni odberneho elektrickeho miesta_121876284.pdf 807.47 KB
Zml_Lindström_20190412.pdf 463.74 KB
Zml_ZoltanNagy_20190423.pdf 1.4 MB
Zml_SlovZvazZahradkarov_20190423.pdf 284.65 KB
Zml_TiborAndrovics_Dodc1_20190430.pdf 319.28 KB
Zml_CBS_LicZmluva_MB22019_20190430.pdf 432.59 KB
ZML_TATRALEASING_DodkPoistnejzmluve708000238701408_20190504.pdf 1.19 MB
Zml_Dodatok k poistnej zmluve_705000238701425_20190905.pdf 236.32 KB
Zml_Dohoda hav. poistenia_20190905.pdf 989.22 KB
Zml_GoPay_20191405.pdf 495.83 KB
Dodatok_ č. 1_ k Dohode č. 190406097_20191605.pdf 375.78 KB
Dodatok_ č. 2_ k Dohode č. 1804051A28_20191605.pdf 413.92 KB
Dodatok_ č. 3_ k Dohode č. 1804054110_20191605.pdf 363.25 KB
Dodatok_ č. 3_ k Dohode č. 1804054120_20191605.pdf 405.56 KB
Zml_Jaroslav Adamec_20192105.pdf 2.3 MB
Dohoda_190450J33_20190606.pdf 3.53 MB
Zml_DAROVACIA ZMLUVA_20190606.pdf 262.25 KB
Zml_NÁJOMNÁ ZMLUVA AURACENTRUM_20190606.pdf 1.65 MB
Zml_Judita Wágnerová - EISPRESSO_20191406.pdf 2.19 MB
Zml_Nájomná zmluva Michal Závody-NRG Light_20192106.pdf 325.9 KB
Zml_Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - GMC_20192806.pdf 400.59 KB
Zml_NÁJOMNÁ ZMLUVA - PETRUS LOGISTIC_20192806.pdf 1.9 MB
Zml_Zmluva o nájme pozemku - Ladislav Kovács_20192806.pdf 1.68 MB
Zml_Zmluva o nájme pozemku - Mikuláš Both_20192806.pdf 1.67 MB
Zml_Zmluva o nájme pozemku - Mojito Lemon Slovakia_20192806.pdf 1.91 MB
Zml_Zmluva o nájme pozemku - Print & Online Reklama_20192806.pdf 1.71 MB
Zml_Zmluva o nájme pozemku - Regina Gumuláková_20192806.pdf 1.99 MB
Zml_Zmluva o podnájme - Rekrea Aktivity_20192806.pdf 563.25 KB
Zml_ZMLUVA O VÝROBE REKLAMY - Novocentrum Nové Zámky_20192806.pdf 323.28 KB
Zml_Darovacia zmluva - Jókaiho nadácia_20190407_0.pdf 203.5 KB
Zml_Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - Štefan Antal_20190407_0.pdf 319.16 KB
Zml_Dodatok č.1 k Nájomnej zmluve - Zsolt Lelovics_20190407_0.pdf 308.72 KB
Zml_Dodatok č.6 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - B-N Stav_20190407_0.pdf 581.32 KB
Zml_Zmluva o nájme pozemku - Tibor Androvics ELEKTRO ANDERS_20190407_0.pdf 1.68 MB
Zml_Dohoda o ukončení zmluvy o vytvorení diela a Licenčnej zmluvy_20191107.pdf 492.76 KB
Zml_NÁJOMNÁ ZMLUVA_20191107.pdf 1.89 MB
Zml_ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA_20191107.pdf 1.59 MB
Zml_Zmluva o nájme reklamných zariadení_20191507.pdf 534.09 KB
OBCHODNA_VEREJNA_SUTAZ_TERMAL_c.1_2019_Terasa.pdf 319.86 KB
Zml_Kúpna zmluva - B-N Stav_20191707.pdf 621.38 KB
VOS_2_2019_TERMAL_Terasa.pdf 320.72 KB
Zml_Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti BOZP_20192307.pdf 1011.71 KB
Zml_AURACENTRUM_20190726.pdf 380.62 KB
Zml_MANDÁTNA ZMLUVA_30072019.pdf 2.69 MB
Zml_Najomna zmluva_AttilaToth_20190805.pdf 1.14 MB
Zml_Najomna_Roman_Kudri_22072019.pdf 1.03 MB
Zml_Najomna_Andrea_Kudryova_15072019.pdf 1.02 MB
Zml_Dodatok_c_1_k_najomnej_zmluve_Andrea_Kudryova_05082019.pdf 468.46 KB
Zml_Zml.o spracuvani osobnych udajov_20190809.pdf 4.24 MB
Zml_GHCInvest_RKS_201972901_20190820.pdf 475.4 KB
Zml_Dodatok k dohode c 080451a28_23082019.pdf 223.21 KB
Zml_ZSE_204R322020_27082019.pdf 5.86 MB