Tobogán Spiro

98 m
Je v prevádzke od roku 1996

V mesiaci jún je v prevádzke cez víkendy!