Zákon č.307/2014 Z.z.

Dňom 01. 07. 2015 TERMÁL s.r.o. v súlade so zákonom č.307/2014 Z.z. prijíma podania o príprave alebo páchaní protiprávneho konania, ktorého predmetom má byť poškodenie oprávnených záujmov Spoločnosti TERMÁL s.r.o. aj elektrickou poštou 24 hodín denne na  e-mail adrese: .