Zloženie vody

Zloženie geotermálnej vody

Naše termálne kúpalisko disponuje s dvoma prameňmi z ktorých vyviera z hĺbky 1500 m  57 až 72 stupňová  termálna voda. Chemické zloženie geotermálnej vody  má blahodárne účinky na pohybové ústrojenstvo, kĺby a má regeneračné účinky na organizmus človeka.

 
Katióny (mg/l) Anióny (mg/l)
 Na 197,10   NO3 8,60 
 K 0,72   Cl 32,60 
 NH4 1,30     
 Fe 0,01     
 Ca2+ 6,00     
 Mg2+ 3,00     
 
Spolu: 208,22    41,20
Anióny a katióny spolu: 249,42 
PH hodnota: 7,96