ZLOŽENIE VODY V THERMAL CORVINUS VEĽKÝ MEDER

Geotermálna voda pochádza z dvoch vrtov vzdialených od seba 327 m. Čerpá sa z hĺbky 1626 – 1675m a 1720 – 1791m ( Č 1 ) a 1073 – 1438 m ( Č 2 ). Teplota vytekajúcej vody je 72 °C ( Č 1 ) a 56 °C ( Č 2). Geneticky sú si veľmi podobné. Chemické zloženie vody z vrtov je trochu odlišné, čo vyplýva z podmienok ich tvorby. Chemické zloženie preukazuje veľkú stabilitu a voda z oboch vrtov je výrazného nátriovo hydrogénuhličitanového typu. Hodnota mineralizácie je 1 098 mg/lit resp. 798 mg/lit.   Je zaujímavá z pohľadu obsahu fluoridov a obsahu kyseliny kremičitej.

GEOTERMÁLNA VODA MÁ BLAHODÁRNE ÚČINKY NA POHYBOVÉ ÚSTROJENSTVO, KĹBY A REGENERAČNÉ ÚČINKY NA ORGANIZMUS ČLOVEKA.

  Jednotka          Hodnota/ Č.1  Hodnota/ Č. 2
Na mg/lit 301 224
K mg/lit 4,51 2,34
Ca mg/lit 3,76 4,2
F- mg/lit 2,77 0,1
(SO4)2- mg/lit 15,4 2
HCO3- mg/lit 763 540
H2SiO3 mg/lit 56,7 35,5
mineralizácia mg/lit 1098 798
Ph   7,46 7,86
Voľný CO2 mg/lit 17,6 4,4